Hospice Breda sterven dood

Hospice breda Informatie over  Hospice Breda De visie van Hospice Breda De kwaliteiten van Hospice Breda Contact met Hospice Breda
Hospice Breda - mensen in hun laatste levensfase, terminale zieken, stervenden worden bewoner in het hospice

mens eigen leven sterft eigen dood

Het sterven van mensen krijgt meer en meer een plaats in onze samenleving.

Bijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Thuis overlijden is echter niet altijd mogelijk; wellicht zijn er geen of onvoldoende naasten of de naasten overbelast. Er kan behoefte zijn aan intensieve medische en / of verpleegkundige behandeling of de woonomstandigheden lenen zich niet voor de rustige laatste levensfase. Dan kan Hospice Breda, de plaats om rustig de laatste levensperiode door te brengen, een oplossing zijn.

Hospice Breda is een woonhuis waar in huiselijke sfeer opvang wordt geboden aan de mens in zijn laatste levensfase en naasten. Er wordt, afhankelijk van de behoefte, verzorging, verpleegkundige en medische zorg geboden alsook psychosociale en levensbeschouwelijke hulp. 24 Uur per dag zijn er in het hospice verpleegkundigen aanwezig ondersteund door vrijwilligers.

 

Hospice Breda krijgt eindelijk dankzij donaties een beddenlift